Renault modell HO-1/86-1/87-1/1 skala

Danskene Svenskene Finnene blader

Her kommer noen av våre Skandinaviske Renault venners blader også. Mye bra lesestoff her også og fine bilder. Vi som har hvert på treffene kjenner bare igjen alle de herlige menneskene og bilene. Vi bare nyter…..
Vi tar først Danmark med blader fra Club Renault Danois
Le Rhombe 20/1990
Le Rhombe 11/1990
Le Rhombe 6/1986
Så kommer Sverige med blader fra Club Renault Sverige
Renomme No 4/2015
Renomme No 1/2011
Renomme No 2/2010
Renomme No 2/2005
Renomme No 4/2003
Renomme No 2/2003
ARRIÈRE-bladet NR 1/1989

 

Så til slutt kommer Finland med sine blader fra Club Renault de Finlande r.y.
Renaultist 1/2016 
Renaultist 2/2012
Renaultist 1/2009
Renaultist 2/2006
Renaultist 1/1999
Renaultist 1/1997